מועד מיוחד ל2 הקבוצות של הקורס שנערך בתש"פ, מרצה - רות מלר.

2024?: לא

מבחן מועד מיוחד  - מתימטיקה תש"פ, שנה א-ב ארכיטקטורה.

2024?: לא