בעידן של סחף דימויים (image flotsam), מעקב וכלים מתקדמים לניתוח וייצוג המרחב - נשאלת שאלה לגבי מהותו של 'התיעוד': לעצם פעולת העתקת המציאות לאמצעים ויזואלים/ גרפיים ייצוגיים ומקומם היסודי של אלו בפרקטיקה האדריכלית.
אודות הקורס
בקורס יחשפו הלומדים להיבטים, פרקטיקות ותיאוריות של תיעוד ויחסם אל אדריכלות ותכנון החל מראשית המודרניות ועד ימינו. יחד עם הידע התיאורתי יכלול הקורס היכרות עם מאגרי מידע, ארכיונים וכלים פרקטים לאיתור ושימוש בחומרים ויזואלים תיעודיים.