מעצבי מוצר דיגיטלי בחברות מוצר פועלים בתחום החופף בין הבנת האדם, צרכי השוק והטכנולוגיות העדכניות ביותר. מעצבי המוצר מובילים תהליכים ומעורבים ישירות בתהליכי לקיחת החלטות בדרך ליצירת מוצרים שימושיים ומשמעותיים עבור משתמשים. למעצבי מוצר חלק משמעותי בשיח עם חוקרים, מנהלי מוצר, מהנדסים, יזמים וכמובן המשתמשים עצמם.
במסגרת הקורס נלמד כלים ונפתח יכולות הכרחיות למעצבת מוצר כגון הקשבה, אמפטיה, הזדהות ופוקוס על צורכי המשתמשים, וויתור על האגו ווחשיבה עצמית כחלק מקבוצה. נפתח חשיבה מערכתית וראיה של מוצר דיגיטלי כמוצר ללא גבולות, שנפרס על גבי פלטפורמות שונות, פוגש את המשתמשים ברגעים ומצבים שונים, משתנה יחד עם הצרכים שלהם ועבודה עליו אף פעם לא נגמרת. הסטודנטיות יפנימו את האחראיות שמוטלת עליהן כמעצבות בחברת מוצר, כמובילות דעה וכחלק ממקבלי חלטתות: על השיפור של החיים של המשתמשים, על יחס הוגן אליהם מצד המוצר, על עיצוב מכליל וגם על הצלחה עסקית של החברה בעקבות הצלחתו של המוצר. נפתח אחיזה טובה בתהליך העיצוב, נכיר כלים למחקר איכותני ומונחה נתונים, נתנסה במתודולוגיות עיצוב וכלים לקבלת החלטות הקיימים היום בתעשיה. בנוסף, לאורך כל התרגילים, הסטודנטיות יתעדו את תהליכי המחקר, אפיון ועיצוב ויציגו את התיעוד יחד עם העיצובים הסופיים.