מהו ספר? קשה לומר. ואכן, אין עוד חפץ כה מוכר לנו ובו בזמן כה רווי מסתורין, כה מתכלה ועם זאת כה נצחי, שבו המוחשי והמופשט נפגשים באופן כה אינטימי.
תפקידיו העיקרים של הספר היו מאז ומתמיד להפיץ ולשמר את הידע האנושי. ברם, את הפונקציות הללו מילאו וממלאים חפצים שונים באינספור צורות, מה’קיפו’ - מחרוזות הקשרים המהווים טקסט אצל האינקה, ועד מגילות הפרגמנט ,מהפטרוגליפים של האדם הקדמון ועד מסכי ה-iPads של הקפיטליזם המאוחר - וכולם הינם למעשה ספרים. בקורס זה נעיין בשלבים השונים של תולדות הספר מאז טבלאות החרס השומריות ועד לטקסט הדיגיטלי ולספריות וירטואליות, תוך כדי שימת דגש על המהפכות התרבותיות הכרוכות במעבר בין המגילה לחוברת, בין כתב היד לדפוס ובין הקלף לנייר.
שאלה נוספת אותה נבחן במהלך הסמינר היא: האם הספר הוא אובייקט - חפץ כשאר חפצי העולם - או סובייקט בפני עצמו - ואולי אפילו הפרוטגוניסט של מה שנהוג לכנות 'התרבות החומרית'? קרוב לוודאי שהוא שניהם. המושג 'תרבות' בעצמו תלוי ביכולת האדם לרשום אותה על גבי 'ספרים' למיניהם. אם כן, האם מהותו של הספר היא רוחנית או גשמית? פיזית או מטאפיזית? בחלקו השני של הקורס נעסוק בניתוח פנומנולוגי של משמעות היות הספר – חפץ. כמו כן נבדוק את השפעתו של דמותו החומרית של הספר על מושג הטקסט, על הגדרתו, על חלקיו, על מבנהו ועל תפוצתו.
נביאי הזעם של הפוסט-מודרנה מצביעים על מהפכת האינטרנט ועל המצאת ה- E-books כניצני סוף העידן של הספר כחפץ חומרי ואת תחילתה של תקופה חדשה לגמרי - וירטואלית ואי-מטריאלית. בהחלט יתכן שאנו נמצאים על סף שינוי חסר תקדים של התרבות הכתובה וננסה לעמוד על משמעותו והשלכותיו.
2024?: לא