קבוצת תירגול לאמנות מודרנית, מרצה - ליה להב-קליין

שייך להיסטוריה ותאוריה.


נבנה ידנית.