סטודיו ג, מכיל-מוכל-מיכל
נועם דובר
בֵּית קִבּוּל, טַנְק, כַּד, כְּלִי קִבּוּל, קוֹנְטֵיְנֶר, קִיתוֹן
מיכלים הם קליפות של תכנים, מתווכים בין פנים וחוץ ושותפים ליצירת הזהות של התכנים עצמם.
מיכל הוא אובייקט שימושי וסמלי בעת ובעונה אחת ולכן מקיים קשרים מורכבים עם האדם העושה בו שימוש.
מיכלים הינם סוכנים של התרבות האנושית. עוד מימי קדם מיכלים נדדו וחצו ארצות ומסעם מהווה העברה של
מורשות תרבותיות, של מהפכות טכנולוגיות, של ידע חומרי ושל תכולות יקרות ערך.
בימינו הדיגיטליים - גלובליים, נדידת מידע ותוכן תרבותי, כמו גם טכנולוגיות הייצור עצמן, מתאפיינים בפיתוח
מתמיד, במיידיות, בקאסטומיזציה ובסוגיות חדשות - כגון בעלות על הידע. אלו מהווים קונטקסט חדש למחקר
ולאפיון של התכולה, המיכל והסביבה המשתנה המכילה אותו ואותנו.
מיכלים, תיבות, כלים, זיווד, מבנים ועוד; הסטודנטים יבחרו את הסביבה, התרחיש והתכולה אותם יחקרו ויעצבו.
בסטודיו נייצר פרשנות תוך ניסוח עמדה אישית ונחקור את הקשרים בין האדם, המיכל ותכולתו. נגדיר את הפעולה
העיצובית שבלב כל פרוייקט, את הפיתוח הצורני, הפרטים והחומריות תוך חשיבה קונספטואלית ועדכנית טכנולוגית
- ואת האופן בו כל ההיבטים הללו מתלכדים לכדי מוצר המתקשר את יחודיותו.

Design studio, year 3, Vessels
A Vessel: a container (such as a cask, bottle, kettle, cup, or bowl) for holding something.
Vessels are volumes of concepts, intermediaries between interior and exterior worlds, taking part in
the definition of the content itself.
A vessel is both symbolic and functional, and therefore maintains complex relationship with the
person who uses it.
The vessel has been an ambassador of human civilisation from ancient times on to the modern
era. Vessels had travelled throughout the world transferring cultural heritage from one civilisation to
another, conveying technology of making and materials and spreading artistic styles and valuable
contents.
In our global digital age, migration of knowledge and cultural content, as well as the production
technologies themselves, are characterised by constant development, immediacy and mass
customisation. New questions arise - such as the ownership of knowledge - and new contexts for
research and characterisation of vessels, their contents, and the surroundings that contains both
the vessels and ourselves.
Containers, boxes, tanks, tableware, clothing, packaging, holding volumes - the students will
choose the environment, the scenario and the content in which they will research and design.
In the studio, students will formulate a personal position and explore the connections between the
person, the container and its unique content. We will define the main design actions that lay at the
heart of each project, develop the form, the details and the materiality through an updated
technological awareness - and challenge the way all these aspects converge into a well designed
and communicating product.