תירגול אמנות מודרנית - הוקם ידנית


מרצה - ליאה להב קליין